fredag 2. juli 2010

PRESSEMELDING FRA NORSK ØKOTURISMEDen 1. Juli ble TANATURGodkjent Norsk Økoturismebedrift’ og blir med dette den andre bedriften i Finnmark som kan føye seg inn i rekken av sertifiserte økoturismebedrifter.
-Dette er et spennende produkt der fokus på opplevelser i naturen er kombinert med en sterk miljøprofil. Vi håper TANATUR vil inspirere flere bedrifter i området til å satse på økoturisme,
sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

- Det er viktig for oss at våre aktiviteter holder en høy internasjonal miljøstandard som tar vare på den flotte og sårbare naturen i Nord-Norge,
sier Arne Liaklev som driver TANATUR sammen med Marit Sundt.
- Økoturismesertifiseringen er en måte å heise flagg på, vi viser gjennom den hva vi står for, samtidig som vi skiller oss ut fra andre aktører. Han mener hele prosessen har vært en nyttig mental bevisstgjøring like mye som en praktisk gjennomgang av miljøtiltak.


Økende interesse for økoturisme

Innovasjon Norge har med TANATUR godkjent til sammen 15 økoturisme bedrifter i Norge, og er svært positive til den økende interessen rundt sertifiseringsordningen. Flere bedrifter er nå i gang med prosessen og ser på dette som en mulighet til å videreutvikle sitt særpreg i lokalmiljøet.
- Å bli godkjent som økoturismebedrift er et prestisjetungt kvalitetsstempel der de sertifiserte bedriftene må tilfredsstille alle hundre kravene i den nasjonale merkeordningen for økoturismebedrifter,
sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.TANATUR-Dogpower/Polarurt ble etablert i 2008, og har som langsiktig mål å skape en bærekraftig bedrift som tilbyr økoturisme-godkjente naturopplevelser i Finnmark.
TANATUR består av 2 datterselskap.
Dogpower har en kennel med 26 alaska-huskyer. Hovedaktiviteten er guidede hundesledeturer fra vinterbasen Ellentjern i utkanten av Øvre Pasvik Nasjonalpark.
Polarurt foredler og formidler kunnskap om urter og ville vekster fra nordområdene.


7 Prinsipper for Norsk Økoturisme:

1.
natur og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.
2.
bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning.
3.
Etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.
4.
bidrar positivt i lokalsamfunnet, bruker lokal arbeidskraft, lokale tjenester og produkter, jobber for økt samarbeid og utøver et generelt samfunnsansvar.
5.
bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.
6.
stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.
7.
tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø.
Kontaktinformasjon: Per-Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge, telefon 22 00 29 04 E-post: per-arne.tuftin@innovasjonnorge.no
Arne Liaklev, Tanatur Dogpower, telefon 95 88 21 11
E-post: arneliaklev@gmail.com