søndag 25. desember 2011

Vinter i Øvre Pasvik


Vinteren er fylt av lys i mørke. Når en ikke befinner seg i nærheten av kunstige lyskilder som sprer lysforurensning i en radius av flere mil, er det lett å orientere seg i et snøkledt landskap i gjenskinnet fra stjernehimmelen, måneskinnet og nordlyset. Et brukbart nattsyn kan trenes opp.
Spis blåbær og legg igjen hodelykta hjemme! Det gir en ekstra trygghet å vite at man klarer seg uten kunstig lys under alle forhold.
Inuitter, samer, indianere og andre nordlige folkeslag har i mange tusen år ferdes omkring midtvinters i mørketida uten Lupin hodelykter med et par tusen lumens styrke.

Mørketida må være et ord oppfunnet av mørkredde, hvite menn.
Homo urbanus lever ut sine romantiske friluftsdrømmer i sentrale strøk sør for moralsirkelen hvor smogen farver solnedgangen rød og vakker..
Bak angsten for et øyeblikks totalt mørke og fullkommen stillhet, ligger frykten for å tenke en selvstendig tanke, kjenne sin egen makspuls og lytte til sitt eget desperate åndedrett. Det regnes for en bragd å overvinne dørstokkmila, komme seg ut av komfortsonen langt vekk fra den lune panelovn og sprinte et par mil på joggemeier i ei lysløype.
Å være omgitt av støy, støv og lys hele døgnet fra trafikk og elektronikk, bekrefter at man lever og ikke er utstøtt av menneskeheten.
Du er aldri alene. Det er aldri mørkt. Det er aldri stille. TV2 hjelper deg.

En tanke som streifet meg forleden; Om Jensemann bygget en høy mur rundt Stor-Oslo for å beskytte Guds utvalgte nordmenn mot all verdens farlige terrorister og sykdommer, ville det være flest kloremerker på utsiden eller innsiden av muren?

De følgende bildene er tatt av Randulf Valle i Øvre Pasvik.

tirsdag 19. april 2011

Birding in the Pasvik Valley

The first Norwegian to take up residence in Upper Pasvik Valley was the ornithologist Hans Thomas Lange Schaaning. With his friend Johan Koren he came to Pasvik in year 1900 to attempt to make a living from hunting and collecting birds’ eggs and other natural history material. Schaaning also conducted research, and in the course of his twelve years in the region he made the area well known among the scientific community.

Today the Pasvik Valley is well known among birdwatchers all over Scandinavia and every year ornithologists travel from many countries to experience its distinctive landscapes. A national park has been established nearby and several other areas are also protected.
The 147 km long Pasvik River flows from Lake Enare in Finland to its outlet near Kirkenes. Seven power stations have been built along this river, which has a drop of 119 m. Most of the Pasvik River is therefore regulated, but in the central part of the nature reserve the river still follows its original course. The landscape consists of low mountains, moraine scenery and meltwater deposits from the Ice Age. The highest elevation is the Kalkuoaivve Mountain (357 m) on the eastern side of the river. In between there are flat plains containing many bogs and small lakes.

The vegetation is dominated by pine forests and birch forests. The pine forest is actually an offshoot of the Siberian taiga and it makes the landscape very different from the surrounding mountain areas.

The fauna is typical of the northern boreal area. The most common mammals are small rodents, Northern Hare (Lepus timidus), Red Squirrel (Sciurus vulgaris), Pine Marten (Martes martes), Red Fox (Vulpes vulpes) and Elk (Alces alces), as well as domesticated Reindeer (Rangifer tarandus). The Brown Bear (Ursus arctos) is fairly common, whilst Wolf (Canis lupus) and Wolverine (Gulo gulo) are both rare. New species such as American Mink (Mustela vison) and Muskrat (Ondatra zibethica) have become numerous, and another possible immigrant is the Racoon Dog (Nyctereutes procyonoides). However, so far only a few single individuals have been shot in the area.

The Pasvik river teems with fish. Eastern species such as Whitefish (Coregonus lavatetus), Greyling (Thymallus thymallus), Perch (Perca fluviatilis),Pike (Esox lucius) and Burbot (Lota lota) dominate. The expansion of hydroelectric power has destroyed the spawning areas for Atlantic Salmon (Salmo salar) and the well-known Pasvik Trout (Salmo trutta), but the river has consequently been re-stocked annually. The Vendace (Coregonus albula) was first found in 1989. Today it is quite common in the Pasvik River. The species probably came to Pasvik from Lake Enare.


The shallow parts of the Pasvik River are important bird areas. More than 200 bird species have been recorded in the reserve and the adjacent area. Lake Fjærvann is particularly important as a resting area for ducks and waders during early spring and late autumn. Whooper Swan (Cygnus cygnus) and Bean Goose (Anser fabalis) occur in large groups. Other common species are Common Teal (Anas crecca), Eurasian Wigeon (A. penelope), Northern Pintail (A. acuta), Mallard (A. platyrhynchos), Tufted Duck (Aythya fuligula), Common Goldeneye (Bucephala clangula), Red-breasted Merganser (Mergus serrator) and Goosander (M. merganser). The Smew (Mergellus albellus) is the most exotic duck which breeds in Pasvik. This species is common further east, but is a very rare breeder elsewhere in Norway. The latest addition to the local bird list is the Little Gull (Larus minutus) which has been breeding in the area since 1999.


The most common birds of prey are Rough-legged Buzzard (Buteo lagopus) and Merlin (Falco columbarius). Both White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) and Osprey (Pandion haliaeetus) breed and hunt near Lake Fjærvannet. Short-eared Owl (Asio flammeus) and Northern Hawk Owl (Surnia ulula) are the most common owls, but the most interesting is the Great Grey Owl (Strix nebulosa) which some years is quite common.

Bogs and marshes are breeding areas for a variety of waders, including eastern species like Spotted Redshank (Tringa erythropus), Bar-tailed Godwit (Limosa lapponica), Jack Snipe (Lymnocryptes minimus) and Broad-billed Sandpiper (Limicola falcinellus).

Two other species which are usually objects of considerable attention from visiting birdwatchers are Arctic Warbler (Phylloscopus borealis) and Little Bunting (Emberiza pusilla). Both species occur scattered in low numbers in moist birch forest with dense vegetation.


Contact information for cabin rent and guided tours:

Arne Liaklev

phone: (+47) 95 88 21 11
mail: arneliaklev@gmail.com
web: dogpower.no
blogg:dogblogg-tana.blogspot.com

torsdag 24. februar 2011

Finnmarksløpet- en reise gjennom FinnmarkI kjølvannet av Finnmarksløpet

Finnmark er vårt nordligste Norge. Et ukjent land for mange hvor det knytter seg sterke myter og fordommer til folk og levevis.
Finnmark fylke har de største uberørte naturområdene i landet med fjell, vidder, innsjøer og elver som strekker seg fra innlandets lune furuskoger langs grensen mot Finland og vår store nabo i øst, Russland, - helt ut til randen av det europeiske kontinentet mot Nordishavet. I nordvest er landskapet alpint med høye, spisse fjell langs kysten. I nordøst på Varangerhalvøya finner vi den eneste del av fastlands-Europa som pr. definisjon danner et arktisk landskap. Her finnes ingen skoggrense mellom den arktiske tundraen og Barentshavet.Blir du med å krysse Finnmark fra Alta til Kirkenes?
Varighet: 10 dager


Det er vilt og eksotisk i Finnmark. Dette er testen for deg som kanskje går med en liten Grønlandskryssing i magen, eller som drømmer om de store polene.
Her får du en smakebit på en ekte polar ekspedisjon. Endeløse vidder, kulden og timer på sleden bak et veltrent hundespann. Men spesielt for denne turen er lyset. Det er mars og fremdeles mørkt mange timer av døgnet, og det er nå du finner dramatikken i den fantastiske naturen. Vi tar deg med på en av de flotteste sledeturene i Norge, bli med oss å krysse Finnmarksvidda med hundespann!


Over Finnmarksvidda med hundespann i mars kan bli en kald fornøyelse, men gir deg også unike natur- og kulturopplevelser!
Med nordlyset som veiviser reiser vi gjennom samenes hjemtrakter. Vår tur starter i Alta hvor vi gjør unna de siste innkjøpene og pakker sledene. Fra Alta følger vi elva til Sorrisniva og tar opp på Vidda til Jotka fjellstue. Herfra følger ruten den gamle vinterveien. Det bærer innover de langstrakte viddene hvor vi de neste dagene følger Finnmarksløpstraseen og overnatter i telt og på fjellstuene.Turen avsluttes i Kirkenes.

Tidsrom: 21.mars - 30.mars
Max antall deltakere: 4

Hele turen er på ca. 500 km. Dagsetapper på mellom 5 og 10 mil krever at deltakerene er i god fysisk form. På denne turen vil du lære rutiner og få informasjon og tips for hvordan du best planlegger og gjennomfører en vinterekspedisjon.

Contact:
Arne Liaklev

phone: (+47) 95 88 21 11
mail: arneliaklev@gmail.com
blogg:dogblogg-tana.blogspot.comFinnmark is our northernmost Norway. An unknown country for many which are associated with the powerful myths of the people and the way of life in the north.
Finnmark county has the largest unspoiled natural areas in the country with mountains, lakes and rivers stretching from inland sheltered pine forests along the border with Finland and our great eastern neighbor, Russia, - all the way to the edge of the continent towards the Arctic Ocean. In the northwest are alpine landscape with tall, jagged mountains along the coast. In the north of the Varanger Peninsula, we find the only part of mainland Europe as rates. definition provides an arctic landscape. There is no forest boundary between the arctic tundra and the Barents Sea.Are you joining us in a crossing of Finnmark from Alta to Kirkenes?
Duration: 10 days

It's wild and exotic in Finnmark. This test is for people who might go with a small Greenland Crossing in the stomach, or dreaming of the big poles.
Here's a taste of a real polar expedition. Endless plains, the cold and hours on the sled behind a well-trained team of dogs. But especially for this trip is the blue light. It's March and still a few dark hours of the day, and this is where you find the drama in the wonderful nature. We take you on one of the best sleigh rides in Norway, join us to cross the mountain plateau with our dogs!


The crossing of the mountain plateau by dog ​​team in March can be a chilly experience, but also gives you the unique natural and cultural adventure!
With the northern lights as a guide, we travel through the Sami peoples home ground. Our trip begins in Alta, where we do away the past purchases and packages sledges. From Alta, we follow the river to Sorrisniva and takes up the plateau to Jotka lodge. From here the route follows the old winter road. It carries into the long stretch of plains where we follow the next few days the Finnmarksrace-route, and overnight in tents and mountain lodges.The tour ends in Kirkenes.

Dates: 21 March - 30 March
Max number of participants: 4

The whole trip is about. 500 km. The daily stages between 5 and 10 mil requires that participants are in good physical shape. On this tour you will learn routines and get information and tips on how to best plan and carry out a winter expedition.

mandag 21. februar 2011

Hundekjøring i Finnmark

Har du lyst på en naturopplevelse med hundespann i grenseland?
I mars, april og mai arrangerer vi 3-5 dagersturer med hundespann i Pasvikdalen og på Varangerhalvøya.

Pasvikdalen utgjør den østligste delen av Norge, og danner grenselandet mellom Finland og Russland. Dalføret er en utløper av den sibirske taigaen og er omgitt av store villmarksområder på russisk og finsk side.
Ved innfallsporten til Øvre Pasvik nasjonalpark, 8 mil sør for Kirkenes, har vi vår vinterbase ved Ellentjern. Ellentjern-tunet består av flere verneverdige bygninger, bl.a. to tømmerhytter med sengeplass til 8-10 personer og vedfyrt badstue.

Ellentjern-tunet kan også leies i Påsken-2011.

I mai og juni arrangerer vi 3-5 dagersturer hvor vi krysser Varangerhalvøya ut mot Barentshavet i midnattssol. Overnatting i fjellhytter, telt og på Kongsfjord gjestehus.
Hvordan kommer du hit?
Bestiller du i god tid er det mulig å fly t/r Oslo-Kirkenes for drøye tusenlappen...

Fly Oslo – Kirkenes (2t 10min):

www.norwegian.no
www.sas.no
www.hurtigruten.no
www.wideroe.noHøres dette interessant ut?

Kjenner du noen som kunne tenke seg å være med på en av turene?

Ta kontakt for et pristilbud, eller send kontaktinformasjon videre.


Beste hilsener fra


Arne Liaklev og Marit Sundt

phone: (+47) 95 88 21 11
mail: arneliaklev@gmail.com
blogg:dogblogg-tana.blogspot.com