onsdag 9. desember 2009

Rapport fra Pasvikdalen...

Ellenvannskoia i Øvre Pasvik nasjonalparkDe siste ukene har vi hatt Ellentjern-koia i Øvre Pasvik som basecamp for turistkjøring og trening. Forholdene har vært stabile med 30 cm snø og sledeføre inn til Sortbryst-tjern og Ellenvann i nasjonalparken. Stein Windingstad har vært med å trene to 10-spann og brøyte opp nye traseer.. Han har også tatt bildene.