fredag 12. november 2010

November i Pasvikdalen
Veien fra høstmørkt gjørmehelvete til hvite vintervidder er brolagt med englesnø.
I slutten av oktober mottok vi røyksignaler fra indre strøk av Finnmark. Meldingen var klar: SNØ!
Siden siste helga i oktober har vi banka tilsammen 50 mil på Forsvarets slådda beltevogntrasee langs russergrensa i Øvre Pasvik. Noen banker kjerring og unger i mørketida. Hundekjørere banker mil.

Fra vår vinterbase Ellentjern-koia får vi en 6-milsrunde som forlenges til både 8 og 10 ved å legge inn en snarvisitt på Nyrud politistasjon. Det finnes knapt en kurve eller stigning i Øvre Pasvik. Skogsbilveiene bukter seg som snorrette alleer gjennom furuskogen. Forholdene er optimale for 18-spann med slede. 30-40 cm med snø. Temperaturen har ligget på mellom 8 og 22 blå.
Pasvikmil er billige mil, det finnes ingen hindringer som senker farten og flyten. Forholdene er så gode at gjennomsnittsfarten blir høy. Med 18-spann og en passasjer i sleden på nærmere 90 kg, cruiser en lett i 16-22 km/t. Slow-faktorer som vind, brøyting på tunge spor, bratte stigninger og utforkjøringer er ikke-eksisterende. Pasvik er flow.